Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
871

I C 100/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2021-05-05

Data publikacji: 2021-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 100/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sylwia Piasecka Protokolant: p.o. protokolanta sądowego Agnieszka Wysmyk po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa C. 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w B. przeciwko Z. D. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 100/21 UZASADNIENIE P
Czytaj więcej»

I C 109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 109/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Piasecka Protokolant pracownik biurowy Marta Bzowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2017 roku sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko A. G. o zapłatę oddala powództwo. Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie zł – w znakach opłaty sądowej naklejonych na wniosku. Sygn. akt I C 109/17 UZ
Czytaj więcej»

I C 107/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2018-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 107/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Wołujewicz Protokolant: sekretarz sądowy Grażyna Pałubicka po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 roku w Człuchowie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko Gminnej Spółdzielni (...) w C. o ustalenie prawa 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Z. R. na rzecz pozwanej Gminnej Spółdzielni (...) w C. kwotę 107,00 zł tytułem kosztów pr
Czytaj więcej»

I C 110/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 110/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Wołujewicz Protokolant: pracownik biurowy Magdalena Sadowska po rozpoznaniu w dniu 07 lipca 2016 roku w Człuchowie sprawy z powództwa (...) SA z siedzibą w W. przeciwko J. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. F. na rzecz powoda (...) SA z siedzibą w W. kwotę 2142,42 zł (dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote czterdzieści d
Czytaj więcej»

I C 107/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2019-04-03

Data publikacji: 2019-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 107/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Piasecka Protokolant: sekretarz sądowy Karolina Ziółkowska po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko M. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej M. M. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 369,62 zł (słownie: trzysta sześćdzie
Czytaj więcej»

I C 111/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2017-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 111/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Mirosława Dykier - Ginter Protokolant: sekr. sądowy Agata Piaścik po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 roku w Człuchowie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) S. A. w W. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo, 2 nie obciążą powódki J. S. kosztami sądowymi w zakresie wydatków z tytułu należności biegłego ponad uisz
Czytaj więcej»

I C 114/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 114/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Piasecka Protokolant sekretarz sądowy Grażyna Pałubicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2017 roku sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko P. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego P. L. na rzecz powoda (...) z siedzibą we W. kwotę 14.286,15 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście os
Czytaj więcej»

I C 121/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2020-10-29

Data publikacji: 2020-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 121/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2020 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Wołujewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Mucha po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko M. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 7.337,68zł (siedem tysięcy trzysta
Czytaj więcej»

I C 124/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2019-04-25

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 124/19 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Piasecka Protokolant: pomocnik biurowy Roksana Rużyło po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 roku w C. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko M. C. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 124/19 UZASADNIENIE Powód – B. (
Czytaj więcej»

I C 126/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2018-02-06

Data publikacji: 2018-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 126/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Osowicki Protokolant: sekretarz sądowy Paulina Barwińska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 roku w Człuchowie sprawy z powództwa F. A. , W. A. (1) , W. A. (2) , K. A. przeciwko W. M. (1) o wydanie nieruchomości 1 oddala powództwo, 2 zasądza solidarnie od powodów F. A. , W. A. (1) , W. A. (2) , K. A. na rzecz pozwanej W. M. (1)
Czytaj więcej»