Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1030

I C 88/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2017-05-09

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 88/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Piasecka Protokolant sekretarz sądowy Grażyna Pałubicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Człuchowie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w P. przeciwko B. D. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 88/17 UZASADNIENIE Powód – (...) spółka akcyjna z siedzibą w P. wniosła p
Czytaj więcej»

I C 91/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 91/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Osowicki Protokolant: stażysta Paulina Barwińska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 roku w Człuchowie sprawy z powództwa (...) (...) z siedzibą we W. przeciwko M. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. F. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą we W. kwotę 2.855,48 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieśc
Czytaj więcej»

I C 92/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2021-05-27

Data publikacji: 2021-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 92/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Marek Osowicki Protokolant: sekretarz sądowy Marta Trzebiatowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2021 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko W. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. S. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 456,64 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć z
Czytaj więcej»

I C 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Osowicki Protokolant: maszynistka Paulina Barwińska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016 roku w Człuchowie sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w R. i (...) w C. o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda K. K. na rzecz pozwanego (...) w C. kwotę 2.400,00 zł (dwa tys
Czytaj więcej»

I C 98/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-02-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 98/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Wołujewicz Protokolant: pracownik biurowy Magdalena Sadowska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 roku w Człuchowie sprawy z powództwa J. P. przeciwko T. S. , (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki J. P. na rzecz pozwanego T. S. kwotę 778 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kos
Czytaj więcej»

I C 100/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2021-05-05

Data publikacji: 2021-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 100/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Sylwia Piasecka Protokolant: p.o. protokolanta sądowego Agnieszka Wysmyk po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa C. 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w B. przeciwko Z. D. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 100/21 UZASADNIENIE P
Czytaj więcej»

I C 101/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2021-05-12

Data publikacji: 2021-06-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 101/21 upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Wołujewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Mucha po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2021 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa C. (...) z siedzibą w W. przeciwko A. W. (1) o zapłatę oddala powództwo. Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie zł – w znakach opłaty sądowej naklejonych na wniosku. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 102/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2018-05-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 102/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Sylwia Piasecka Protokolant sekretarz sądowy Grażyna Pałubicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2018 roku sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko G. J. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego G. J. na rzecz powoda (...) z siedzibą w K. kwotę 138,50 zł (słownie: sto trzydzieści osiem z
Czytaj więcej»

I C 103/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2021-06-16

Data publikacji: 2021-10-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 103/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Wołujewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Mucha po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2021 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko A. W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. W. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 9.253,34zł (dziewięć tysięcy dwieście pięć
Czytaj więcej»

I C 103/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 2022-06-08

Data publikacji: 2022-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 103/22 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Wołujewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Mucha po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2022 roku w Człuchowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko W. W. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. W. (1) na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna w W. kwotę 4.864,41zł (cztery tysiące osiemset s
Czytaj więcej»