Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 620/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Człuchowie z 2017-10-31

X GC 994/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

radca prawny, należyta staranność, świadczenie pomocy prawnej, nienależyte wykonanie, wykonanie zobowiązania, szkoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • radca prawny, należyta staranność, pozwany, rura stalowa, wada fabryczna, usuwanie skutków awarii, zachowanie dłużników, stare miasto, świadczenie pomocy prawnej, pojęcie należytej staranności, centralne ogrzewanie, nienależyte wykonanie, zlecenie, spółka, treść zobowiązania, wymagana staranność, miernik, wykonanie zobowiązania, szkoda, nakaz zapłaty
Zobacz»

I1 C 2279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pełnomocnictwo, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozew, pełnomocnik, szkoda, należyta staranność, radca prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • pełnomocnictwo, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do odmowy dania, pozwany, opłata od pozwów, te sprawy, pozew, przegranie sprawy, pełnomocnik, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, zaniedbanie i błąd, szkoda, udzielenie pełnomocnictwa procesowego, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, należyta staranność, adwokat i radca prawny, umowa, radca prawny, zeznanie powoda, opłata skarbowa
Zobacz»

X GC 1063/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2020

Data publikacji: 24 maja 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akt o sygnaturze, transakcja handlowa, protokół rozprawy, należyta staranność, mail, spółka, radca prawny, e, zachowanie dłużników, zawieszenie postępowania, pojęcie należytej staranności, zeznanie powódki, treść zobowiązania, ustanowienie kuratora, wymagana staranność, miernik, wykonanie zobowiązania, wniosek o podjęcie, pełnomocnik, kryterium staranności
Zobacz»

VIII Ga 168/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od wyroku zaocznego, radca prawny, wydanie wyroku zaocznego, pozwany, odpowiedź na pozwy, należyta staranność, ugoda pozasądowa, pełnomocnik, opłata od sprzeciwu, sprzeciw do wyroku zaocznego, wyrok zaoczny na posiedzeniu, pozew, wnoszenia sprzeciwów, dowód doręczenia, szkoda, centrum, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, mocodawca i pełnomocnik, nienależyte wykonanie, odpowiedzialność pełnomocnika
Zobacz»

I ACa 456/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestycja, szkoda, radca prawny, opłata podstawowa, pozwolenie na budowę, jelenia góra, urząd rejonowy, burmistrz miasta i gminy, samowola budowlana, zakład ślusarski, etyka radcy prawnego, budowa warsztatu, działalność spółki w latach, strona powodowa, kredyt, ustalenie wysokości szkody, działanie gmin, wartość przedmiotu sporu, klient, koszt działalności spółki
Zobacz»

I ACa 959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • żądanie zapłaty zadośćuczynienia, należyta staranność, pełnomocnik powódki, pozwany, szkoda, pełnomocnik, warszawa, staranność zawodowa adwokata, konkretne zaniedbanie, klient, poprzednia sprawa, instancja w sprawach, nienależyte wykonanie, powaga rzeczy osądzonej, zebranie materiału dowodowego, należna stawka podatku, zasada etyki zawodowej, termin apelacji, odpowiedzialność, termin wniosków
Zobacz»

I C 464/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 12 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, warszawa, mocodawca, wolność i swoboda, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, naruszające dobro osobiste, uiszczenie opłaty od apelacji, uznanie odpowiedzialności, pozwany, zaniechanie dalszego naruszania, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, skuteczne wniesienie apelacji, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej, naruszenie dobra osobiste, fundacja, bezprawne działanie, niżej podpisany
Zobacz»

I ACa 231/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik substytucyjny, należyta staranność, zarzut do opinii, wniosek o powołanie, powołania nowe, koncepcja prowadzenia sprawy, działanie pełnomocników, staranność zawodowa adwokata, nienależyte wykonanie, pozwany, zarzut potrącenia, zawieszenie postępowania, wniosek o zawieszenia, otwór drzwiowy, sprawa przed sądem rejonowym, wynagrodzenie za wykonanie robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie, zastrzeżenie do protokołów, rozprawa przed sądem rejonowym, odpowiedzialność
Zobacz»

I C 911/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • interwenientka uboczna, sprzeciw od wyroku zaocznego, radca prawny, śródmieście w krakowie, spotkanie, mail, wniosek o zwolnienie, odpis wyroku zaocznego, odbiór wyroku, wniesienie sprzeciwu od wyroku, złożenie sprzeciwu, wiadomość e-mailowa, termin do wniesienia sprzeciwu, zwrotne potwierdzenie odbioru, wrzesień, zastępca rzecznika dyscyplinarnego, odrzucenie sprzeciwu, staranność, zwolnienie od kosztów sądowych, pełnomocnik
Zobacz»

II Ca 419/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adaptacja poddasza, lokal, klauzula dodatkowa, ubezpieczyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność, nieruchomość, wykonanie umowy, umowa ubezpieczenia, poniesienie szkody, wartość, odpowiedzialność kontraktowa, zobowiązanie przez dłużnika, odpowiedzialność ubezpieczycieli, związek przyczynowy, szkoda wierzyciela, strata, pozbawienie korzyści, fakt poniesienia szkody, wysokość szkody
Zobacz»

VII Ca 701/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie, umowa ubezpieczenia mienia, wypłata odszkodowania, szkoda, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, dodatkowe wynagrodzenie, związek przyczynowy, prowadzenie sprawy w postępowaniu, normalne następstwo, pominięcie ustaleń, postępowanie likwidacyjne, zleceniobiorca, ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, profesjonalna pomoc prawna, ubezpieczyciel, zapłata przez powódkę wynagrodzenia, radca prawny, wynagrodzenie prowizyjne, pełnomocnik
Zobacz»

IX GC 710/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzeciw od nakazu zapłaty, brak formalny sprzeciwu, pozwany, radca prawny, odrzucenie sprzeciwu, nienależyte wykonanie zobowiązania, propozycja obniżenia, znaczenie faktury, szkoda, kosztorys powykonawczy, teren przyległy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców, związek przyczynowy, dowód, protokół odbioru prac, protokół powykonawczy, wystawienie faktur korekt, wykonanie robót elektrycznych, poznanie, faktura korygująca
Zobacz»

VI Ga 502/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • punkt sprzedaży, zgłoszenie wniosku dowodowego, pozwany, odpowiedzialność odszkodowawcza, spółka odpowiedzialności, szkoda, odpowiedzialność, przesłanka odpowiedzialności, adwokat, wniosek dowodowy w przedmiocie, tamtejsza sprawa, należyta staranność, zgoda na powołanie, umowa, związek przyczynowy, ostateczne oddalenie, nienależyte wykonanie, zawodowy charakter, strona wyników, wniosek o powołanie
Zobacz»

I C 343/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przywrócenie, postanowienie częściowe, przywrócenie terminów, radca prawny, zaniedbanie i błąd, skład majątku wspólnego, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, apelacja od postanowienia, zwolnienie lekarskie, przegranie sprawy, termin do złożenia apelacji, pozwany, pełnomocnik, złożenie środka zaskarżenia, sprawa o podział majątku, pełnomocnictwo, termin do wniesienia apelacji, zażalenie, projekt aktów prawny, obowiązków radców
Zobacz»

X C 267/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 14 listopada 2022

Data publikacji: 31 marca 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o zastępstwo procesowe, owad, informacja skarbowa, skierowanie egzekucji do majątku, zaległość, błędy procesowe, okręgowy sąd dyscyplinarny, niezapłacony podatek, spłacanie zadłużenia, skuteczne wyegzekwowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, mocodawca, bardzo trudna sytuacja finansowa, pozew, złożenie pozwu, dzieło, wierzyciel, szkoda po stronie powodów, model, wydanie prawomocnego wyroku
Zobacz»

I ACa 594/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 października 2013

Data publikacji: 22 marca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, stawka celna, sposób uiszczenia, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, informacja dotycząca wysokości, prezes głównego urzędu ceł, świadectwo przewozowe, nienależyte wykonanie, urząd celny, konieczność uiszczenia, szkoda, wysokość i sposób, wydruk maili, obniżona stawka, świadczenie usług prawnych, należyta staranność, adres, poczta, nawóz sztuczny
Zobacz»

I C 2289/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 6 lipca 2021

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik, szkoda, pełnomocnik interwenienta ubocznego, zaniedbanie i błąd, wniosek o uzasadnienie, pełnomocnik z urzędu, adwokat, odpowiedzialność, własne zaniedbanie, korzystny wynik sprawy, dziekan okręgowej rady adwokackiej, przegranie sprawy, hipotetyczny przebieg zdarzeń, obecnie dochodzone roszczenie, wiedza i logik, nienależyte wykonanie zobowiązania, możliwość uzgodnienia, staranność, sprawa pełnomocnicy, profesjonalny pełnomocnik
Zobacz»

I AGa 27/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 maja 2019

Data publikacji: 12 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pracownik ochrony, upadła spółka, pracownika upadłego, pozwany, towar, odpowiedzialność, obiekt, powstanie szkody, rodzaj papierosów, dłużnik, nienależyte wykonanie, zleceniobiorca, ubezpieczyciel, kontrola pracownicy, ochrona mienia, przestępstwo, dostawa, zleceniodawca, bezpośredni sprawca, magazyn
Zobacz»

I C 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność kontraktowa, związek przyczynowy, naprawienie poniesionej szkody, docieplenie budynków, szkoda, otwarcie rozprawy, zamknięcie rozprawy, wniosek dowodowy, pozwany, wierzyciel, nieuiszczony koszt sądowy przejmując, warstwa tynku, przewodniczący w trybie, konstrukcja umowy o dzieło, zgłaszane twierdzenie, negatywna konsekwencja procesowa, gwarancja na wykonane prace, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, rękojmia
Zobacz»

X Ga 171/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • egzekucja komornicza, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wina w powstaniu szkody, podwykonawca powoda, suwerenna decyzja, skutek opóźnienia, sprawa o sygnaturze, powstanie szkody, odmowa zapłaty, robota dodatkowa, ustawowa odsetka i koszt, zaistniała szkoda, umowa o wykonanie rozbudowy, nakaz zapłaty, majątek powodów, dłużnik, pozew naprawienia, istnienie związku przyczynowego, praca bez zastrzeżeń
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Mucha
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Człuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Wołujewicz
Data wytworzenia informacji: